รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์884728.14
นามน4424.55
กมลาไสย157127.64
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์27051.85
เขาวง10387.77
ยางตลาด215209.30
ห้วยเม็ก50612.00
สหัสขันธ์36411.11
คำม่วง10077.00
ท่าคันโท871011.49
หนองกุงศรี10343.88
สมเด็จ209146.70
ห้วยผึ้ง8133.70
สามชัย4349.30
นาคู22313.64
ดอนจาน4112.44
ฆ้องชัย17211.76