รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์20421557.59
นามน1972914.72
กมลาไสย457327.00
ร่องคำ3725.41
กุฉินารายณ์6977010.04
เขาวง2625119.47
ยางตลาด643457.00
ห้วยเม็ก1381913.77
สหัสขันธ์8555.88
คำม่วง262197.25
ท่าคันโท7756.49
หนองกุงศรี257114.28
สมเด็จ536224.10
ห้วยผึ้ง14221.41
สามชัย36822.22
นาคู8356.02
ดอนจาน9533.16
ฆ้องชัย6900.00