รายงาน::ตรวจสอบ ครรภ์ที่คลอดไม่ตรงกับครรภ์ที่ฝากครรภ์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์814404.91
นามน3525.71
กมลาไสย198136.57
ร่องคำ17211.76
กุฉินารายณ์345113.19
เขาวง931516.13
ยางตลาด295237.80
ห้วยเม็ก59610.17
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง10376.80
ท่าคันโท4424.55
หนองกุงศรี9200.00
สมเด็จ261155.75
ห้วยผึ้ง5935.08
สามชัย18316.67
นาคู1100.00
ดอนจาน42716.67
ฆ้องชัย1700.00