รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์102040.39
นามน5900.00
กมลาไสย31920.63
ร่องคำ5700.00
กุฉินารายณ์21820.92
เขาวง11532.61
ยางตลาด56661.06
ห้วยเม็ก9000.00
สหัสขันธ์7700.00
คำม่วง23500.00
ท่าคันโท9211.09
หนองกุงศรี17421.15
สมเด็จ33210.30
ห้วยผึ้ง10700.00
สามชัย4000.00
นาคู3300.00
ดอนจาน9700.00
ฆ้องชัย4324.65