รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2152140.65
นามน42200.00
กมลาไสย84300.00
ร่องคำ16900.00
กุฉินารายณ์50930.59
เขาวง42351.18
ยางตลาด1293100.77
ห้วยเม็ก32000.00
สหัสขันธ์23800.00
คำม่วง48500.00
ท่าคันโท18810.53
หนองกุงศรี49910.20
สมเด็จ53100.00
ห้วยผึ้ง28900.00
สามชัย4800.00
นาคู26200.00
ดอนจาน24500.00
ฆ้องชัย16200.00