รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์128380.62
นามน13600.00
กมลาไสย29900.00
ร่องคำ2800.00
กุฉินารายณ์19294.69
เขาวง17210.58
ยางตลาด46630.64
ห้วยเม็ก14600.00
สหัสขันธ์11000.00
คำม่วง22900.00
ท่าคันโท19610.51
หนองกุงศรี20410.49
สมเด็จ40430.74
ห้วยผึ้ง13600.00
สามชัย7000.00
นาคู7100.00
ดอนจาน13800.00
ฆ้องชัย4300.00