รายงาน::ตรวจสอบวันที่เยี่ยมมารดาหลังคลอดเป็นวันก่อนคลอดหรือวันเดียวกับวันที่คลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4317210.49
นามน52200.00
กมลาไสย131540.30
ร่องคำ25400.00
กุฉินารายณ์89170.79
เขาวง800101.25
ยางตลาด1810100.55
ห้วยเม็ก47900.00
สหัสขันธ์31600.00
คำม่วง83000.00
ท่าคันโท32241.24
หนองกุงศรี70440.57
สมเด็จ92300.00
ห้วยผึ้ง43500.00
สามชัย14500.00
นาคู34310.29
ดอนจาน53910.19
ฆ้องชัย26610.38