รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์212900.00
นามน22500.00
กมลาไสย56900.00
ร่องคำ5900.00
กุฉินารายณ์171300.00
เขาวง59500.00
ยางตลาด1747261.49
ห้วยเม็ก41010.24
สหัสขันธ์25441.57
คำม่วง101810.10
ท่าคันโท48300.00
หนองกุงศรี83130.36
สมเด็จ130810.08
ห้วยผึ้ง29500.00
สามชัย25900.00
นาคู21462.80
ดอนจาน20000.00
ฆ้องชัย5300.00