รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์863720.02
นามน95200.00
กมลาไสย333380.24
ร่องคำ57200.00
กุฉินารายณ์582340.07
เขาวง180100.00
ยางตลาด7229180.25
ห้วยเม็ก158810.06
สหัสขันธ์1204100.83
คำม่วง328910.03
ท่าคันโท106400.00
หนองกุงศรี322580.25
สมเด็จ433730.07
ห้วยผึ้ง117510.09
สามชัย67100.00
นาคู758202.64
ดอนจาน73200.00
ฆ้องชัย50400.00