รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์158800.00
นามน26400.00
กมลาไสย81500.00
ร่องคำ15600.00
กุฉินารายณ์178410.06
เขาวง44400.00
ยางตลาด1895140.74
ห้วยเม็ก44300.00
สหัสขันธ์30530.98
คำม่วง76000.00
ท่าคันโท35400.00
หนองกุงศรี96410.10
สมเด็จ135510.07
ห้วยผึ้ง33800.00
สามชัย22200.00
นาคู24241.65
ดอนจาน14000.00
ฆ้องชัย10900.00