รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์532400.00
นามน70600.00
กมลาไสย198120.10
ร่องคำ31500.00
กุฉินารายณ์385220.05
เขาวง119600.00
ยางตลาด5175170.33
ห้วยเม็ก104300.00
สหัสขันธ์79750.63
คำม่วง211320.09
ท่าคันโท69400.00
หนองกุงศรี220030.14
สมเด็จ296520.07
ห้วยผึ้ง78310.13
สามชัย47300.00
นาคู532101.88
ดอนจาน32000.00
ฆ้องชัย33300.00