รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์431790.21
นามน52200.00
กมลาไสย131530.23
ร่องคำ25400.00
กุฉินารายณ์89110.11
เขาวง80030.38
ยางตลาด1810100.55
ห้วยเม็ก47900.00
สหัสขันธ์31600.00
คำม่วง83000.00
ท่าคันโท32210.31
หนองกุงศรี70410.14
สมเด็จ92300.00
ห้วยผึ้ง43500.00
สามชัย14500.00
นาคู34300.00
ดอนจาน53910.19
ฆ้องชัย26600.00