รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์128380.62
นามน13600.00
กมลาไสย29900.00
ร่องคำ2800.00
กุฉินารายณ์19210.52
เขาวง17210.58
ยางตลาด46630.64
ห้วยเม็ก14600.00
สหัสขันธ์11000.00
คำม่วง22900.00
ท่าคันโท19610.51
หนองกุงศรี20400.00
สมเด็จ40420.50
ห้วยผึ้ง13600.00
สามชัย7000.00
นาคู7100.00
ดอนจาน13800.00
ฆ้องชัย4300.00