รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์215230.14
นามน42200.00
กมลาไสย84300.00
ร่องคำ16900.00
กุฉินารายณ์50910.20
เขาวง42310.24
ยางตลาด1293100.77
ห้วยเม็ก32000.00
สหัสขันธ์23800.00
คำม่วง48500.00
ท่าคันโท18800.00
หนองกุงศรี49900.00
สมเด็จ53100.00
ห้วยผึ้ง28900.00
สามชัย4800.00
นาคู26200.00
ดอนจาน24500.00
ฆ้องชัย16200.00