รายงาน::ตรวจสอบการเยี่ยมมารดาหลังคลอด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์102010.10
นามน5900.00
กมลาไสย31910.31
ร่องคำ5700.00
กุฉินารายณ์21820.92
เขาวง11500.00
ยางตลาด56661.06
ห้วยเม็ก9000.00
สหัสขันธ์7700.00
คำม่วง23500.00
ท่าคันโท9211.09
หนองกุงศรี17400.00
สมเด็จ33200.00
ห้วยผึ้ง10700.00
สามชัย4000.00
นาคู3300.00
ดอนจาน9700.00
ฆ้องชัย4300.00