รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2129723.38
นามน22541.78
กมลาไสย56910.18
ร่องคำ5900.00
กุฉินารายณ์171398657.56
เขาวง59500.00
ยางตลาด1747341.95
ห้วยเม็ก41000.00
สหัสขันธ์25483.15
คำม่วง101800.00
ท่าคันโท48310.21
หนองกุงศรี831192.29
สมเด็จ130870.54
ห้วยผึ้ง29531.02
สามชัย25900.00
นาคู214146.54
ดอนจาน2002211.00
ฆ้องชัย5359.43