รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์8637293333.96
นามน95240.42
กมลาไสย3333150.45
ร่องคำ5728013.99
กุฉินารายณ์582360710.42
เขาวง180140.22
ยางตลาด72292543.51
ห้วยเม็ก1588503.15
สหัสขันธ์1204857.06
คำม่วง328940.12
ท่าคันโท106430.28
หนองกุงศรี32251956.05
สมเด็จ4337240.55
ห้วยผึ้ง117530.26
สามชัย67100.00
นาคู758547.12
ดอนจาน7329312.70
ฆ้องชัย504387.54