รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2607143555.04
นามน31141.29
กมลาไสย105320.19
ร่องคำ181147.73
กุฉินารายณ์1962281.43
เขาวง58610.17
ยางตลาด2540552.17
ห้วยเม็ก53800.00
สหัสขันธ์37692.39
คำม่วง114630.26
ท่าคันโท42230.71
หนองกุงศรี121214211.72
สมเด็จ1724120.70
ห้วยผึ้ง41700.00
สามชัย27400.00
นาคู27772.53
ดอนจาน16600.00
ฆ้องชัย19563.08