รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์6347257240.52
นามน73230.41
กมลาไสย2218150.68
ร่องคำ3364513.39
กุฉินารายณ์4271360.84
เขาวง130510.08
ยางตลาด53921643.04
ห้วยเม็ก1141131.14
สหัสขันธ์889374.16
คำม่วง238230.13
ท่าคันโท71840.56
หนองกุงศรี23851737.25
สมเด็จ3297230.70
ห้วยผึ้ง89130.34
สามชัย53700.00
นาคู591274.57
ดอนจาน409225.38
ฆ้องชัย365297.95