รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์930862010.22
นามน19472130.07
กมลาไสย33664760.23
ร่องคำ739990.12
กุฉินารายณ์413552290.55
เขาวง19246610.32
ยางตลาด608062940.48
ห้วยเม็ก24104400.17
สหัสขันธ์15995960.60
คำม่วง22319560.25
ท่าคันโท2054360.03
หนองกุงศรี324941240.38
สมเด็จ29238890.30
ห้วยผึ้ง13668290.21
สามชัย10895150.14
นาคู15037520.35
ดอนจาน17562140.08
ฆ้องชัย12948690.53