รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์925662170.23
นามน1791490.05
กมลาไสย33071760.23
ร่องคำ739990.12
กุฉินารายณ์399532240.56
เขาวง17686680.38
ยางตลาด599923210.54
ห้วยเม็ก23945660.28
สหัสขันธ์15274920.60
คำม่วง22285610.27
ท่าคันโท2053860.03
หนองกุงศรี324331290.40
สมเด็จ28711860.30
ห้วยผึ้ง13667340.25
สามชัย10893150.14
นาคู14952530.35
ดอนจาน17511140.08
ฆ้องชัย12821690.54