รายงาน::ตรวจสอบช่วงค่าความดัน Pulse Pressure ผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์929622150.23
นามน19239130.07
กมลาไสย33661760.23
ร่องคำ739990.12
กุฉินารายณ์413202310.56
เขาวง19159610.32
ยางตลาด607142930.48
ห้วยเม็ก24103390.16
สหัสขันธ์15452940.61
คำม่วง22301560.25
ท่าคันโท2054360.03
หนองกุงศรี324941240.38
สมเด็จ29022890.31
ห้วยผึ้ง13668290.21
สามชัย10894150.14
นาคู15015520.35
ดอนจาน17541140.08
ฆ้องชัย12946690.53