รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์930862000.21
นามน19472140.07
กมลาไสย336641180.35
ร่องคำ7399130.18
กุฉินารายณ์41355770.19
เขาวง19246490.25
ยางตลาด608061440.24
ห้วยเม็ก24104480.20
สหัสขันธ์15995620.39
คำม่วง22319410.18
ท่าคันโท20543310.15
หนองกุงศรี324942100.65
สมเด็จ292381620.55
ห้วยผึ้ง13668680.50
สามชัย10895250.23
นาคู150372321.54
ดอนจาน17562700.40
ฆ้องชัย12948930.72