รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์792402690.34
นามน17068240.14
กมลาไสย34751520.15
ร่องคำ7296100.14
กุฉินารายณ์397421690.43
เขาวง17066300.18
ยางตลาด581921250.21
ห้วยเม็ก23278610.26
สหัสขันธ์16205600.37
คำม่วง20299340.17
ท่าคันโท18961340.18
หนองกุงศรี314352440.78
สมเด็จ257231250.49
ห้วยผึ้ง13245610.46
สามชัย10988220.20
นาคู148552451.65
ดอนจาน13170690.52
ฆ้องชัย12879570.44