รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์929621860.20
นามน19239120.06
กมลาไสย336611220.36
ร่องคำ7399130.18
กุฉินารายณ์41320780.19
เขาวง19159490.26
ยางตลาด607141440.24
ห้วยเม็ก24103470.19
สหัสขันธ์15452600.39
คำม่วง22301410.18
ท่าคันโท20543380.18
หนองกุงศรี324942100.65
สมเด็จ290221610.55
ห้วยผึ้ง13668680.50
สามชัย10894250.23
นาคู150152321.55
ดอนจาน17541700.40
ฆ้องชัย12946930.72