รายงาน::ตรวจสอบ NCDSCREEN บันทึกค่าความดันผิดพลาด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์925661840.20
นามน17914160.09
กมลาไสย330711460.44
ร่องคำ7399130.18
กุฉินารายณ์39953750.19
เขาวง17686530.30
ยางตลาด599921550.26
ห้วยเม็ก23945650.27
สหัสขันธ์15274680.45
คำม่วง22285540.24
ท่าคันโท20538380.19
หนองกุงศรี324332150.66
สมเด็จ287111610.56
ห้วยผึ้ง13667730.53
สามชัย10893250.23
นาคู149522351.57
ดอนจาน17511700.40
ฆ้องชัย12821930.73