รายงาน::ตรวจสอบ PERSON มีอายุเกิน 100 ปีหรืออายุน้อยกว่า 0 ปี

 



แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์655938100.00
นามน9245100.00
กมลาไสย20651320.00
ร่องคำ4512620.00
กุฉินารายณ์271526130.00
เขาวง13153380.01
ยางตลาด352640100.00
ห้วยเม็ก12083120.00
สหัสขันธ์12049540.00
คำม่วง15987330.00
ท่าคันโท8791990.01
หนองกุงศรี185572900.05
สมเด็จ24846770.00
ห้วยผึ้ง8336520.00
สามชัย6394530.00
นาคู8571430.00
ดอนจาน7064220.00
ฆ้องชัย6152950.01