รายงาน::ตรวจสอบ มีวันคลอดในอนาคต

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์81400.00
นามน3500.00
กมลาไสย19800.00
ร่องคำ1700.00
กุฉินารายณ์34500.00
เขาวง9300.00
ยางตลาด29500.00
ห้วยเม็ก5900.00
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง10300.00
ท่าคันโท4400.00
หนองกุงศรี9200.00
สมเด็จ26100.00
ห้วยผึ้ง5900.00
สามชัย1800.00
นาคู1100.00
ดอนจาน4200.00
ฆ้องชัย1700.00