รายงาน::ตรวจสอบ มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจจอประสาทตา(ครั้ง)ไม่ได้ลงทะเบียน Chronicร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์25471807.07
นามน100.00
กมลาไสย3104601.93
ร่องคำ53681.49
กุฉินารายณ์48200.00
เขาวง1738311.78
ยางตลาด4179220.53
ห้วยเม็ก1075131.21
สหัสขันธ์17700.00
คำม่วง701304.28
ท่าคันโท136318013.21
หนองกุงศรี131450.38
สมเด็จ43520.46
ห้วยผึ้ง66840.60
สามชัย20700.00
นาคู1417140.99
ดอนจาน53200.00
ฆ้องชัย25600.00