รายงาน::ตรวจสอบ มีการตรวจจอประสาทตาให้คนที่ไม่ได้อยู่ในChronic

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจจอประสาทตา(ครั้ง)ไม่ได้ลงทะเบียน Chronicร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์37682787.38
นามน100.00
กมลาไสย3108581.87
ร่องคำ53681.49
กุฉินารายณ์48200.00
เขาวง1738291.67
ยางตลาด4845250.52
ห้วยเม็ก1075121.12
สหัสขันธ์17700.00
คำม่วง979393.98
ท่าคันโท136317512.84
หนองกุงศรี132040.30
สมเด็จ43510.23
ห้วยผึ้ง66840.60
สามชัย2402610.83
นาคู1433130.91
ดอนจาน53400.00
ฆ้องชัย25600.00