รายงาน::ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-5

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์58882920.00
นามน7899300.00
กมลาไสย19028400.00
ร่องคำ4042400.00
กุฉินารายณ์24823100.00
เขาวง11714800.00
ยางตลาด31895500.00
ห้วยเม็ก11239970.01
สหัสขันธ์11195270.01
คำม่วง15019400.00
ท่าคันโท8061050.01
หนองกุงศรี17040700.00
สมเด็จ22735600.00
ห้วยผึ้ง753301260.17
สามชัย4924800.00
นาคู7268400.00
ดอนจาน6604600.00
ฆ้องชัย5508200.00