รายงาน::ตรวจสอบ TypeArea ไม่ใช่ 1-5

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์60574720.00
นามน8038100.00
กมลาไสย19238700.00
ร่องคำ4084300.00
กุฉินารายณ์25016300.00
เขาวง11786500.00
ยางตลาด32112500.00
ห้วยเม็ก11328270.01
สหัสขันธ์11269160.01
คำม่วง15203200.00
ท่าคันโท8124550.01
หนองกุงศรี17403400.00
สมเด็จ230333930.04
ห้วยผึ้ง761761260.17
สามชัย5359000.00
นาคู7342200.00
ดอนจาน6681800.00
ฆ้องชัย5593900.00