รายงาน::ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4625410192.20
นามน122312892.36
กมลาไสย209466743.22
ร่องคำ3694290.79
กุฉินารายณ์199085452.74
เขาวง7511841.12
ยางตลาด399784751.19
ห้วยเม็ก125001771.42
สหัสขันธ์114151211.06
คำม่วง136381611.18
ท่าคันโท103061351.31
หนองกุงศรี156062111.35
สมเด็จ194969484.86
ห้วยผึ้ง87701211.38
สามชัย667810.01
นาคู72733344.59
ดอนจาน93061231.32
ฆ้องชัย8539861.01