รายงาน::ตรวจสอบ เด็กอายุมากกว่า6 เดือนยังกินนมแม่อย่างเดียวอยู่

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์330428442.55
นามน6303140.22
กมลาไสย157715523.50
ร่องคำ3345120.36
กุฉินารายณ์137883612.62
เขาวง4837300.62
ยางตลาด265542931.10
ห้วยเม็ก8570961.12
สหัสขันธ์8322400.48
คำม่วง9076921.01
ท่าคันโท8280740.89
หนองกุงศรี121101961.62
สมเด็จ121061591.31
ห้วยผึ้ง6008550.92
สามชัย442400.00
นาคู53641282.39
ดอนจาน4539430.95
ฆ้องชัย4535350.77