รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์169100.00
นามน11500.00
กมลาไสย38200.00
ร่องคำ2600.00
กุฉินารายณ์61900.00
เขาวง18484.35
ยางตลาด54200.00
ห้วยเม็ก11600.00
สหัสขันธ์5500.00
คำม่วง26531.13
ท่าคันโท5500.00
หนองกุงศรี1591610.06
สมเด็จ40900.00
ห้วยผึ้ง14300.00
สามชัย1000.00
นาคู6300.00
ดอนจาน8200.00
ฆ้องชัย6200.00