รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์286400.00
นามน13400.00
กมลาไสย64200.00
ร่องคำ4300.00
กุฉินารายณ์90500.00
เขาวง26800.00
ยางตลาด83800.00
ห้วยเม็ก17200.00
สหัสขันธ์9700.00
คำม่วง38800.00
ท่าคันโท8000.00
หนองกุงศรี2532911.46
สมเด็จ50110.20
ห้วยผึ้ง20000.00
สามชัย2300.00
นาคู7700.00
ดอนจาน11600.00
ฆ้องชัย9800.00