รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม NEWBORN กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์83000.00
นามน2900.00
กมลาไสย15200.00
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์28900.00
เขาวง6300.00
ยางตลาด21300.00
ห้วยเม็ก4900.00
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง10011.00
ท่าคันโท6100.00
หนองกุงศรี811619.75
สมเด็จ4200.00
ห้วยผึ้ง5900.00
สามชัย1900.00
นาคู900.00
ดอนจาน3300.00
ฆ้องชัย1400.00