รายงาน::ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2570110.43
นามน39010.26
กมลาไสย86050.58
ร่องคำ17500.00
กุฉินารายณ์65540.61
เขาวง33961.77
ยางตลาด144770.48
ห้วยเม็ก30600.00
สหัสขันธ์25600.00
คำม่วง58600.00
ท่าคันโท24400.00
หนองกุงศรี35230.85
สมเด็จ74610.13
ห้วยผึ้ง28210.35
สามชัย7000.00
นาคู16200.00
ดอนจาน19300.00
ฆ้องชัย17810.56