รายงาน::ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์96330.31
นามน6500.00
กมลาไสย30820.65
ร่องคำ6100.00
กุฉินารายณ์19500.00
เขาวง8500.00
ยางตลาด56510.18
ห้วยเม็ก9500.00
สหัสขันธ์5900.00
คำม่วง27200.00
ท่าคันโท12300.00
หนองกุงศรี13810.72
สมเด็จ33200.00
ห้วยผึ้ง9800.00
สามชัย3500.00
นาคู1900.00
ดอนจาน9100.00
ฆ้องชัย4512.22