รายงาน::ตรวจสอบ เยี่ยมทารกก่อนเกิดหรือในวันเกิด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์113010.09
นามน10600.00
กมลาไสย28331.06
ร่องคำ2300.00
กุฉินารายณ์22610.44
เขาวง11800.00
ยางตลาด46651.07
ห้วยเม็ก13100.00
สหัสขันธ์7800.00
คำม่วง25200.00
ท่าคันโท16800.00
หนองกุงศรี14000.00
สมเด็จ31641.27
ห้วยผึ้ง13000.00
สามชัย2500.00
นาคู1700.00
ดอนจาน10610.94
ฆ้องชัย4100.00