รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์113000.00
นามน10600.00
กมลาไสย28300.00
ร่องคำ2300.00
กุฉินารายณ์22600.00
เขาวง11800.00
ยางตลาด46610.21
ห้วยเม็ก13100.00
สหัสขันธ์7800.00
คำม่วง25241.59
ท่าคันโท16800.00
หนองกุงศรี14000.00
สมเด็จ31600.00
ห้วยผึ้ง13000.00
สามชัย2500.00
นาคู1700.00
ดอนจาน10600.00
ฆ้องชัย4100.00