รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์399560.15
นามน46200.00
กมลาไสย144130.21
ร่องคำ25700.00
กุฉินารายณ์1066100.94
เขาวง57310.17
ยางตลาด195030.15
ห้วยเม็ก43510.23
สหัสขันธ์32020.63
คำม่วง91510.11
ท่าคันโท39851.26
หนองกุงศรี50210.20
สมเด็จ106530.28
ห้วยผึ้ง42500.00
สามชัย11100.00
นาคู19500.00
ดอนจาน45300.00
ฆ้องชัย27300.00