รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์96330.31
นามน6500.00
กมลาไสย30800.00
ร่องคำ6100.00
กุฉินารายณ์19510.51
เขาวง8511.18
ยางตลาด56500.00
ห้วยเม็ก9511.05
สหัสขันธ์5900.00
คำม่วง27262.21
ท่าคันโท12310.81
หนองกุงศรี13800.00
สมเด็จ33200.00
ห้วยผึ้ง9800.00
สามชัย3500.00
นาคู1900.00
ดอนจาน9100.00
ฆ้องชัย4500.00