รายงาน::ตรวจสอบ ผลการเยี่ยมทารกหลังคลอด เท่ากับไม่ทราบ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอเยี่ยมทั้งหมดมีผลการเยี่ยมที่ผิดปกติร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์2570250.97
นามน39000.00
กมลาไสย86050.58
ร่องคำ17500.00
กุฉินารายณ์65540.61
เขาวง33910.29
ยางตลาด144730.21
ห้วยเม็ก30610.33
สหัสขันธ์25620.78
คำม่วง58620.34
ท่าคันโท24452.05
หนองกุงศรี35200.00
สมเด็จ74620.27
ห้วยผึ้ง28200.00
สามชัย7000.00
นาคู16200.00
ดอนจาน19300.00
ฆ้องชัย17800.00