รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2864100.35
นามน13400.00
กมลาไสย64220.31
ร่องคำ4300.00
กุฉินารายณ์90540.44
เขาวง26810.37
ยางตลาด83830.36
ห้วยเม็ก17221.16
สหัสขันธ์9700.00
คำม่วง38820.52
ท่าคันโท8000.00
หนองกุงศรี25320.79
สมเด็จ50100.00
ห้วยผึ้ง20000.00
สามชัย2328.70
นาคู7700.00
ดอนจาน11665.17
ฆ้องชัย9800.00