รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์169150.30
นามน11500.00
กมลาไสย38210.26
ร่องคำ2600.00
กุฉินารายณ์61910.16
เขาวง18410.54
ยางตลาด54220.37
ห้วยเม็ก11610.86
สหัสขันธ์5500.00
คำม่วง26520.75
ท่าคันโท5500.00
หนองกุงศรี15910.63
สมเด็จ40900.00
ห้วยผึ้ง14300.00
สามชัย1000.00
นาคู6300.00
ดอนจาน8200.00
ฆ้องชัย6200.00