รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์83000.00
นามน2900.00
กมลาไสย15200.00
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์28920.69
เขาวง6300.00
ยางตลาด21341.88
ห้วยเม็ก4900.00
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง10033.00
ท่าคันโท6100.00
หนองกุงศรี8111.23
สมเด็จ4212.38
ห้วยผึ้ง5911.69
สามชัย1900.00
นาคู900.00
ดอนจาน3313.03
ฆ้องชัย1400.00