รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักทารกแรกเกิดผิดปกติ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์67600.00
นามน1800.00
กมลาไสย18900.00
ร่องคำ800.00
กุฉินารายณ์28610.35
เขาวง3900.00
ยางตลาด19500.00
ห้วยเม็ก3300.00
สหัสขันธ์1700.00
คำม่วง10700.00
ท่าคันโท1500.00
หนองกุงศรี7611.32
สมเด็จ22900.00
ห้วยผึ้ง5100.00
สามชัย500.00
นาคู700.00
ดอนจาน1600.00
ฆ้องชัย1700.00