รายงาน::ตรวจสอบ น้ำหนักแรกรับ เป็น 0

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์11339410.36
นามน952303.15
กมลาไสย385910.03
ร่องคำ65820.30
กุฉินารายณ์390060.15
เขาวง191250.26
ยางตลาด363120.06
ห้วยเม็ก87820.23
สหัสขันธ์72900.00
คำม่วง149850.33
ท่าคันโท140010.07
หนองกุงศรี246510.04
สมเด็จ2263361.59
ห้วยผึ้ง61910.16
นาคู72330.41