รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองกาฬสินธุ์204233516.41
นามน1976834.52
กมลาไสย4576313.79
ร่องคำ37924.32
กุฉินารายณ์6978612.34
เขาวง2626926.34
ยางตลาด64312218.97
ห้วยเม็ก1382518.12
สหัสขันธ์851922.35
คำม่วง262124.58
ท่าคันโท772228.57
หนองกุงศรี25710440.47
สมเด็จ53612222.76
ห้วยผึ้ง142107.04
สามชัย362363.89
นาคู831821.69
ดอนจาน951414.74
ฆ้องชัย6957.25