รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองกาฬสินธุ์81414617.94
นามน351645.71
กมลาไสย198105.05
ร่องคำ17847.06
กุฉินารายณ์3456518.84
เขาวง934952.69
ยางตลาด2959431.86
ห้วยเม็ก592338.98
สหัสขันธ์27725.93
คำม่วง10332.91
ท่าคันโท442863.64
หนองกุงศรี922527.17
สมเด็จ2614015.33
ห้วยผึ้ง591220.34
สามชัย181266.67
นาคู11436.36
ดอนจาน422354.76
ฆ้องชัย1700.00