รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองกาฬสินธุ์884819.16
นามน441534.09
กมลาไสย15731.91
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์270114.07
เขาวง1033735.92
ยางตลาด215115.12
ห้วยเม็ก5024.00
สหัสขันธ์36719.44
คำม่วง10077.00
ท่าคันโท872022.99
หนองกุงศรี1032827.18
สมเด็จ20915272.73
ห้วยผึ้ง812125.93
สามชัย432455.81
นาคู221254.55
ดอนจาน41921.95
ฆ้องชัย17317.65