รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองกาฬสินธุ์321837111.53
นามน2519839.04
กมลาไสย771719.21
ร่องคำ904246.67
กุฉินารายณ์104317116.40
เขาวง45914230.94
ยางตลาด140254238.66
ห้วยเม็ก1952814.36
สหัสขันธ์1211310.74
คำม่วง391205.12
ท่าคันโท1102623.64
หนองกุงศรี37013335.95
สมเด็จ79126733.75
ห้วยผึ้ง200199.50
สามชัย643757.81
นาคู1042221.15
ดอนจาน1603622.50
ฆ้องชัย10454.81