รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์321880.25
นามน25110.40
กมลาไสย77110.13
ร่องคำ9000.00
กุฉินารายณ์104330.29
เขาวง45900.00
ยางตลาด140250.36
ห้วยเม็ก19510.51
สหัสขันธ์12110.83
คำม่วง39100.00
ท่าคันโท11000.00
หนองกุงศรี37092.43
สมเด็จ79110.13
ห้วยผึ้ง20000.00
สามชัย6400.00
นาคู10400.00
ดอนจาน16000.00
ฆ้องชัย10400.00