รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์204260.29
นามน19700.00
กมลาไสย45720.44
ร่องคำ3712.70
กุฉินารายณ์69700.00
เขาวง26200.00
ยางตลาด64320.31
ห้วยเม็ก13810.72
สหัสขันธ์8500.00
คำม่วง26200.00
ท่าคันโท7700.00
หนองกุงศรี25731.17
สมเด็จ53600.00
ห้วยผึ้ง14200.00
สามชัย3600.00
นาคู8300.00
ดอนจาน9500.00
ฆ้องชัย6900.00