รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์814101.23
นามน3512.86
กมลาไสย19800.00
ร่องคำ1715.88
กุฉินารายณ์34500.00
เขาวง9311.08
ยางตลาด29520.68
ห้วยเม็ก5900.00
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง10300.00
ท่าคันโท4400.00
หนองกุงศรี9200.00
สมเด็จ26110.38
ห้วยผึ้ง5900.00
สามชัย1800.00
นาคู1100.00
ดอนจาน4200.00
ฆ้องชัย1700.00