รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์88410.11
นามน4400.00
กมลาไสย15710.64
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์27000.00
เขาวง10300.00
ยางตลาด21510.47
ห้วยเม็ก5000.00
สหัสขันธ์3600.00
คำม่วง10000.00
ท่าคันโท8711.15
หนองกุงศรี10300.00
สมเด็จ20900.00
ห้วยผึ้ง8100.00
สามชัย4300.00
นาคู2200.00
ดอนจาน4100.00
ฆ้องชัย1700.00