รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์88420.23
นามน4424.55
กมลาไสย15710.64
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์27041.48
เขาวง103109.71
ยางตลาด21520.93
ห้วยเม็ก5012.00
สหัสขันธ์3612.78
คำม่วง10055.00
ท่าคันโท8700.00
หนองกุงศรี10310.97
สมเด็จ20900.00
ห้วยผึ้ง8189.88
สามชัย4300.00
นาคู2200.00
ดอนจาน4100.00
ฆ้องชัย1700.00