รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์814455.53
นามน35617.14
กมลาไสย1988140.91
ร่องคำ1700.00
กุฉินารายณ์3453911.30
เขาวง9388.60
ยางตลาด295134.41
ห้วยเม็ก59711.86
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง10365.83
ท่าคันโท4424.55
หนองกุงศรี921718.48
สมเด็จ261207.66
ห้วยผึ้ง5923.39
สามชัย1800.00
นาคู1100.00
ดอนจาน4200.00
ฆ้องชัย1700.00