รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์32181283.98
นามน251207.97
กมลาไสย7719211.93
ร่องคำ9044.44
กุฉินารายณ์104316916.20
เขาวง459102.18
ยางตลาด140270.50
ห้วยเม็ก19573.59
สหัสขันธ์12100.00
คำม่วง391358.95
ท่าคันโท11032.73
หนองกุงศรี3705314.32
สมเด็จ791202.53
ห้วยผึ้ง20073.50
สามชัย6400.00
นาคู10410.96
ดอนจาน16000.00
ฆ้องชัย10432.88