รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึกผลการคลอดไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2042964.70
นามน197168.12
กมลาไสย45714431.51
ร่องคำ3712.70
กุฉินารายณ์69716623.82
เขาวง2622810.69
ยางตลาด643162.49
ห้วยเม็ก13875.07
สหัสขันธ์8500.00
คำม่วง2622810.69
ท่าคันโท7733.90
หนองกุงศรี2574417.12
สมเด็จ536173.17
ห้วยผึ้ง14264.23
สามชัย3600.00
นาคู8311.20
ดอนจาน9500.00
ฆ้องชัย6911.45