รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์321800.00
นามน25100.00
กมลาไสย77100.00
ร่องคำ9000.00
กุฉินารายณ์104310.10
เขาวง45900.00
ยางตลาด140200.00
ห้วยเม็ก19500.00
สหัสขันธ์12100.00
คำม่วง39100.00
ท่าคันโท11000.00
หนองกุงศรี37000.00
สมเด็จ79120.25
ห้วยผึ้ง20000.00
สามชัย6400.00
นาคู10400.00
ดอนจาน16000.00
ฆ้องชัย10400.00