รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์204200.00
นามน19700.00
กมลาไสย45700.00
ร่องคำ3700.00
กุฉินารายณ์69750.72
เขาวง26200.00
ยางตลาด64300.00
ห้วยเม็ก13800.00
สหัสขันธ์8500.00
คำม่วง26200.00
ท่าคันโท7700.00
หนองกุงศรี25700.00
สมเด็จ53610.19
ห้วยผึ้ง14200.00
สามชัย3600.00
นาคู8300.00
ดอนจาน9500.00
ฆ้องชัย6900.00