รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์88400.00
นามน4400.00
กมลาไสย15700.00
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์27000.00
เขาวง10300.00
ยางตลาด21500.00
ห้วยเม็ก5000.00
สหัสขันธ์3600.00
คำม่วง10000.00
ท่าคันโท8700.00
หนองกุงศรี10300.00
สมเด็จ20983.83
ห้วยผึ้ง8100.00
สามชัย4300.00
นาคู2200.00
ดอนจาน4100.00
ฆ้องชัย1700.00