รายงาน::(New)ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCHOL/TGถูกต้องหรือไม

 แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดมาตรฐานทั้งหมดร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์42895120.03
กมลาไสย211850.24
ร่องคำ223220.09
กุฉินารายณ์343440.12
เขาวง692660.09
ยางตลาด15877140.09
ห้วยเม็ก531010.02
คำม่วง458420.04
สมเด็จ755910.01
ห้วยผึ้ง272910.04
สามชัย133620.15
นาคู548520.04
ฆ้องชัย374410.03