รายงาน::(New)ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCHOL/TGถูกต้องหรือไม

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดมาตรฐานทั้งหมดร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์76674300.04
นามน546510.02
กมลาไสย619680.13
ร่องคำ395120.05
กุฉินารายณ์635680.13
เขาวง1212990.07
ยางตลาด29976480.16
ห้วยเม็ก875120.02
คำม่วง1210040.03
หนองกุงศรี402620.05
สมเด็จ1845920.01
ห้วยผึ้ง659960.09
สามชัย497430.06
นาคู724310.01
ดอนจาน323010.03
ฆ้องชัย441410.02