รายงาน::(New)ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการCHOL/TGถูกต้องหรือไม

 แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดมาตรฐานทั้งหมดร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์64608280.04
กมลาไสย451980.18
ร่องคำ345320.06
กุฉินารายณ์560080.14
เขาวง921080.09
ยางตลาด26412450.17
ห้วยเม็ก739720.03
คำม่วง1103040.04
สมเด็จ1434710.01
ห้วยผึ้ง537340.07
สามชัย451420.04
นาคู650110.02
ดอนจาน152110.07
ฆ้องชัย415010.02