รายงาน::(New)เรื่อง PHRs ด้อยคุณภาพเพราะไม่ทราบใครคือผู้ให้บริการวินิจฉัย

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนฝากครรภ์และคลอดทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์74700.00
นามน8400.00
กมลาไสย17700.00
ร่องคำ6000.00
กุฉินารายณ์14900.00
เขาวง10100.00
ยางตลาด24000.00
ห้วยเม็ก13600.00
สหัสขันธ์11100.00
คำม่วง14300.00
ท่าคันโท11600.00
หนองกุงศรี11900.00
สมเด็จ15700.00
ห้วยผึ้ง8100.00
สามชัย7400.00
นาคู9500.00
ดอนจาน6300.00
ฆ้องชัย10600.00