รายงาน::(New)เรื่อง PHRs ด้อยคุณภาพเพราะไม่ทราบใครคือผู้ให้บริการวินิจฉัย

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนฝากครรภ์และคลอดทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์55200.00
นามน7800.00
กมลาไสย15800.00
ร่องคำ4500.00
กุฉินารายณ์14900.00
เขาวง8700.00
ยางตลาด21400.00
ห้วยเม็ก12800.00
สหัสขันธ์7200.00
คำม่วง12000.00
ท่าคันโท10800.00
หนองกุงศรี8500.00
สมเด็จ13600.00
ห้วยผึ้ง7500.00
สามชัย6800.00
นาคู8500.00
ดอนจาน7100.00
ฆ้องชัย8600.00