รายงาน::(New)เรื่อง PHRs ด้อยคุณภาพเพราะไม่ทราบใครคือผู้ให้บริการวินิจฉัย

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนฝากครรภ์และคลอดทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์61100.00
นามน7400.00
กมลาไสย15000.00
ร่องคำ4800.00
กุฉินารายณ์13600.00
เขาวง8400.00
ยางตลาด21000.00
ห้วยเม็ก12100.00
สหัสขันธ์8600.00
คำม่วง11300.00
ท่าคันโท11100.00
หนองกุงศรี10300.00
สมเด็จ12700.00
ห้วยผึ้ง7200.00
สามชัย5800.00
นาคู8300.00
ดอนจาน6000.00
ฆ้องชัย10000.00