รายงาน::(New)เรื่อง PHRs ด้อยคุณภาพเพราะไม่ทราบใครคือผู้ให้บริการวินิจฉัย

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนฝากครรภ์และคลอดทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์89900.00
นามน9600.00
กมลาไสย19300.00
ร่องคำ6400.00
กุฉินารายณ์16000.00
เขาวง11600.00
ยางตลาด25600.00
ห้วยเม็ก15100.00
สหัสขันธ์12300.00
คำม่วง15300.00
ท่าคันโท12900.00
หนองกุงศรี12800.00
สมเด็จ16900.00
ห้วยผึ้ง8800.00
สามชัย8300.00
นาคู10700.00
ดอนจาน7200.00
ฆ้องชัย10900.00