รายงาน::(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์391445850.88
กมลาไสย94172000.55
ร่องคำ2042820.47
กุฉินารายณ์98197560.50
เขาวง40132170.30
ยางตลาด105215680.49
ห้วยเม็ก3787820.42
สหัสขันธ์3060530.50
คำม่วง4094530.42
ท่าคันโท3344950.73
หนองกุงศรี30126270.24
สมเด็จ2389100.26
ห้วยผึ้ง3545240.77
สามชัย629700.20
นาคู760250.12
ดอนจาน6236711.69
ฆ้องชัย5677700.72