รายงาน::(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์289407590.71
กมลาไสย93154600.60
ร่องคำ14048942.86
กุฉินารายณ์91183430.50
เขาวง84188500.45
ยางตลาด75222250.34
ห้วยเม็ก2386080.27
สหัสขันธ์2197290.22
คำม่วง35158920.22
ท่าคันโท2149020.43
หนองกุงศรี42128780.33
สมเด็จ39140110.28
ห้วยผึ้ง6261741.00
สามชัย1755430.31
นาคู6592520.70
ดอนจาน2539900.63
ฆ้องชัย7461691.20