รายงาน::(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์11751186830.99
นามน391280.03
กมลาไสย326582250.56
ร่องคำ214134361.59
กุฉินารายณ์299602720.50
เขาวง222411230.54
ยางตลาด289624710.46
ห้วยเม็ก132320930.41
สหัสขันธ์81250200.32
คำม่วง123364800.34
ท่าคันโท80151130.53
หนองกุงศรี76345410.22
สมเด็จ92298140.31
ห้วยผึ้ง129178350.72
สามชัย29149010.19
นาคู46203790.23
ดอนจาน150124711.20
ฆ้องชัย145180960.80