รายงาน::(New)CHRONICFUไม่ถูกนับเป็นผลงาน อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าความดันโลหิต

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์330913690.36
นามน269920.03
กมลาไสย200435930.46
ร่องคำ10596531.09
กุฉินารายณ์234445940.52
เขาวง145312650.46
ยางตลาด232504110.46
ห้วยเม็ก82243450.34
สหัสขันธ์62178790.35
คำม่วง86276390.31
ท่าคันโท60113000.53
หนองกุงศรี53262110.20
สมเด็จ61227960.27
ห้วยผึ้ง99124800.79
สามชัย21110810.19
นาคู38151120.25
ดอนจาน11490111.27
ฆ้องชัย97136330.71