รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์286420.07
นามน1342417.91
กมลาไสย64230.47
ร่องคำ4300.00
กุฉินารายณ์90560.66
เขาวง26810.37
ยางตลาด83891.07
ห้วยเม็ก17200.00
สหัสขันธ์9700.00
คำม่วง38800.00
ท่าคันโท8011.25
หนองกุงศรี25300.00
สมเด็จ50151.00
ห้วยผึ้ง20000.00
สามชัย2300.00
นาคู7700.00
ดอนจาน11676.03
ฆ้องชัย9800.00