รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวนน้ำหนักผิดปกติร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์67600.00
นามน18950.00
กมลาไสย18942.12
ร่องคำ800.00
กุฉินารายณ์28651.75
เขาวง3900.00
ยางตลาด19500.00
ห้วยเม็ก3300.00
สหัสขันธ์1700.00
คำม่วง10700.00
ท่าคันโท1500.00
หนองกุงศรี7600.00
สมเด็จ22910.44
ห้วยผึ้ง5100.00
สามชัย500.00
นาคู700.00
ดอนจาน16531.25
ฆ้องชัย1700.00