รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์169100.00
นามน1152420.87
กมลาไสย38271.83
ร่องคำ2600.00
กุฉินารายณ์61960.97
เขาวง18400.00
ยางตลาด54271.29
ห้วยเม็ก11600.00
สหัสขันธ์5500.00
คำม่วง26500.00
ท่าคันโท5500.00
หนองกุงศรี15900.00
สมเด็จ40930.73
ห้วยผึ้ง14300.00
สามชัย1000.00
นาคู6300.00
ดอนจาน8267.32
ฆ้องชัย6200.00