รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์38270411550.30
นามน2971000.00
กมลาไสย1353912900.21
ร่องคำ25835670.26
กุฉินารายณ์10339600.00
เขาวง6899616212.35
ยางตลาด21946813540.62
ห้วยเม็ก6470323243.59
สหัสขันธ์4306212032.79
คำม่วง10964421962.00
ท่าคันโท49967200.04
หนองกุงศรี8194536974.51
สมเด็จ1544105750.37
ห้วยผึ้ง445125611.26
สามชัย341347602.23
นาคู606537751.28
ดอนจาน245716362.59
ฆ้องชัย46931711715.16