รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์48190320940.43
นามน4472500.00
กมลาไสย1720962930.17
ร่องคำ33068670.20
กุฉินารายณ์1325591310.10
เขาวง11371617581.55
ยางตลาด25683013540.53
ห้วยเม็ก7882123242.95
สหัสขันธ์5293712032.27
คำม่วง13939721961.58
ท่าคันโท65540200.03
หนองกุงศรี10143844104.35
สมเด็จ1989615780.29
ห้วยผึ้ง596155620.94
สามชัย5819917923.08
นาคู7080619992.82
ดอนจาน6169525954.21
ฆ้องชัย53254852316.00