รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์2431109000.37
นามน1483700.00
กมลาไสย71207590.08
ร่องคำ15882670.42
กุฉินารายณ์4887300.00
เขาวง4480115433.44
ยางตลาด14910510450.70
ห้วยเม็ก4436519614.42
สหัสขันธ์2801010823.86
คำม่วง5576015312.75
ท่าคันโท31962200.06
หนองกุงศรี346734911.42
สมเด็จ696455500.79
ห้วยผึ้ง255691880.74
สามชัย137733072.23
นาคู412265331.29
ดอนจาน217562601.20
ฆ้องชัย39288609815.52