รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์20517338521.88
นามน2400300.00
กมลาไสย5997821573.60
ร่องคำ17254190.11
กุฉินารายณ์573771490.26
เขาวง6125811981.96
ยางตลาด1202292470.21
ห้วยเม็ก41109230.06
สหัสขันธ์406572690.66
คำม่วง756532140.28
ท่าคันโท29208960.33
หนองกุงศรี352066601.87
สมเด็จ950225530.58
ห้วยผึ้ง18485540.29
สามชัย2190610014.57
นาคู355027262.04
ดอนจาน261681310.50
ฆ้องชัย3042910103.32