รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์72229240.44
นามน912527.47
กมลาไสย37922759.89
ร่องคำ42921.43
กุฉินารายณ์56326046.18
เขาวง831416.87
ยางตลาด5399918.37
ห้วยเม็ก1672917.37
สหัสขันธ์1041615.38
คำม่วง1403323.57
ท่าคันโท791215.19
หนองกุงศรี1515838.41
สมเด็จ27412043.8
ห้วยผึ้ง15910163.52
สามชัย744256.76
นาคู1164135.34
ดอนจาน61914.75
ฆ้องชัย391948.72