รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์121553143.7
นามน1453322.76
กมลาไสย61241467.65
ร่องคำ1183428.81
กุฉินารายณ์100957757.19
เขาวง57138867.95
ยางตลาด86617319.98
ห้วยเม็ก2686624.63
สหัสขันธ์1673420.36
คำม่วง2786724.1
ท่าคันโท1341410.45
หนองกุงศรี2479438.06
สมเด็จ51020239.61
ห้วยผึ้ง26819673.13
สามชัย1429264.79
นาคู223266119.3
ดอนจาน1121614.29
ฆ้องชัย853743.53