รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์80711314
นามน571017.54
กมลาไสย30013545
ร่องคำ511427.45
กุฉินารายณ์43022051.16
เขาวง1767341.48
ยางตลาด4688417.95
ห้วยเม็ก1442315.97
สหัสขันธ์921010.87
คำม่วง11686.9
ท่าคันโท8256.1
หนองกุงศรี1423021.13
สมเด็จ1242419.35
ห้วยผึ้ง1246754.03
สามชัย3812.63
นาคู1288767.97
ดอนจาน651929.23
ฆ้องชัย861922.09