รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์172077845.23
นามน1793921.79
กมลาไสย101070770
ร่องคำ1514831.79
กุฉินารายณ์120568356.68
เขาวง62341466.45
ยางตลาด106820919.57
ห้วยเม็ก43523153.1
สหัสขันธ์2096330.14
คำม่วง355454915.45
ท่าคันโท1792413.41
หนองกุงศรี33413239.52
สมเด็จ66232849.55
ห้วยผึ้ง34625774.28
สามชัย182243133.5
นาคู40135688.78
ดอนจาน1563321.15
ฆ้องชัย235240102.1