รายงาน::ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์3107062020.07
นามน4550280.02
กมลาไสย102122610.06
ร่องคำ2302730.01
กุฉินารายณ์1348474300.32
เขาวง64748390.06
ยางตลาด17328060
ห้วยเม็ก6051510
สหัสขันธ์5725030.01
คำม่วง7955240.01
ท่าคันโท44133120.03
หนองกุงศรี9342400
สมเด็จ11944410
ห้วยผึ้ง4178210
สามชัย3156710
นาคู4247500
ดอนจาน3409460.02
ฆ้องชัย30596500.16