รายงาน::ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์3056732060.07
นามน4498380.02
กมลาไสย101259610.06
ร่องคำ2211540.02
กุฉินารายณ์1338304620.35
เขาวง64277400.06
ยางตลาด17154780
ห้วยเม็ก6006510
สหัสขันธ์5687330.01
คำม่วง7884040.01
ท่าคันโท43714100.02
หนองกุงศรี9263700
สมเด็จ11870920
ห้วยผึ้ง4133910
สามชัย3114610
นาคู4193500
ดอนจาน3372060.02
ฆ้องชัย30229460.15