รายงาน::ประชากรผิดเพศในพื้นที่รับผิดชอบที่กระทบเป้าหมายงานเชิงรุก

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์2988272080.07
นามน4138480.02
กมลาไสย99862630.06
ร่องคำ2180940.02
กุฉินารายณ์1325075050.38
เขาวง637311230.19
ยางตลาด17026860
ห้วยเม็ก5951810
สหัสขันธ์5631270.01
คำม่วง7796440.01
ท่าคันโท42941110.03
หนองกุงศรี9211100
สมเด็จ11620100
ห้วยผึ้ง4088110
สามชัย2783410
นาคู3832100
ดอนจาน3325560.02
ฆ้องชัย29426390.13