รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์146748700.05
นามน28421160.06
กมลาไสย60037430.07
ร่องคำ1209430.02
กุฉินารายณ์59724310.05
เขาวง34417260.08
ยางตลาด102991380.04
ห้วยเม็ก39411410.1
สหัสขันธ์29220270.09
คำม่วง43431100.02
ท่าคันโท29681580.2
หนองกุงศรี4237660.01
สมเด็จ47178130.03
ห้วยผึ้ง2249120.01
สามชัย2183100
นาคู2861250.02
ดอนจาน2278630.01
ฆ้องชัย22131480.22