รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์1482758500.57
นามน4048022705.61
กมลาไสย738521420.19
ร่องคำ178999055.06
กุฉินารายณ์1092305240.48
เขาวง359087632.12
ยางตลาด1383693410.25
ห้วยเม็ก506761950.38
สหัสขันธ์441958631.95
คำม่วง5267610021.9
ท่าคันโท4344111782.71
หนองกุงศรี69264990.14
สมเด็จ6551415272.33
ห้วยผึ้ง342165921.73
สามชัย267671970.74
นาคู3442415144.4
ดอนจาน281563371.2
ฆ้องชัย288892490.86