รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
27482748100
เมืองกาฬสินธุ์1479087990.54
นามน4041223035.7
กมลาไสย738451350.18
ร่องคำ178738985.02
กุฉินารายณ์1095695300.48
เขาวง360056361.77
ยางตลาด1383453600.26
ห้วยเม็ก506051680.33
สหัสขันธ์4579722044.81
คำม่วง5260611192.13
ท่าคันโท4325910822.5
หนองกุงศรี695951200.17
สมเด็จ6537014762.26
ห้วยผึ้ง341465541.62
สามชัย266821720.64
นาคู3438014124.11
ดอนจาน280722660.95
ฆ้องชัย289132520.87