รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์14814010620.72
นามน4054522545.56
กมลาไสย738531240.17
ร่องคำ177297664.32
กุฉินารายณ์1089684950.45
เขาวง3731414623.92
ยางตลาด1379595240.38
ห้วยเม็ก508503870.76
สหัสขันธ์443048932.02
คำม่วง5249410702.04
ท่าคันโท4310012182.83
หนองกุงศรี703675760.82
สมเด็จ6497214542.24
ห้วยผึ้ง341996731.97
สามชัย268652280.85
นาคู3466816474.75
ดอนจาน281823811.35
ฆ้องชัย288602620.91