รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองกาฬสินธุ์1482029700.65
นามน4048922315.51
กมลาไสย739201220.17
ร่องคำ176256313.58
กุฉินารายณ์1092215320.49
เขาวง365089282.54
ยางตลาด1383893470.25
ห้วยเม็ก506952130.42
สหัสขันธ์443618872
คำม่วง5268610051.91
ท่าคันโท4325312632.92
หนองกุงศรี695742520.36
สมเด็จ6568015592.37
ห้วยผึ้ง342066251.83
สามชัย268732130.79
นาคู3485118825.4
ดอนจาน281903781.34
ฆ้องชัย289632650.91