รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2834551.94
นามน14596.21
กมลาไสย702253.56
ร่องคำ4300.00
กุฉินารายณ์848232.71
เขาวง303227.26
ยางตลาด828212.54
ห้วยเม็ก16742.40
สหัสขันธ์9911.01
คำม่วง37120.54
ท่าคันโท7911.27
หนองกุงศรี23572.98
สมเด็จ491102.04
ห้วยผึ้ง18110.55
สามชัย2200.00
นาคู7911.27
ดอนจาน1371611.68
ฆ้องชัย10132.97