รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2174431.98
นามน13696.62
กมลาไสย526173.23
ร่องคำ3000.00
กุฉินารายณ์803232.86
เขาวง251207.97
ยางตลาด698162.29
ห้วยเม็ก13821.45
สหัสขันธ์7311.37
คำม่วง31210.32
ท่าคันโท6511.54
หนองกุงศรี19673.57
สมเด็จ415102.41
ห้วยผึ้ง16310.61
สามชัย1400.00
นาคู7411.35
ดอนจาน1301612.31
ฆ้องชัย8133.70