รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์896101.12
นามน2229.09
กมลาไสย22831.32
ร่องคำ800.00
กุฉินารายณ์314154.78
เขาวง7468.11
ยางตลาด27051.85
ห้วยเม็ก4137.32
สหัสขันธ์2700.00
คำม่วง14400.00
ท่าคันโท1600.00
หนองกุงศรี8944.49
สมเด็จ28682.80
ห้วยผึ้ง5711.75
สามชัย700.00
นาคู700.00
ดอนจาน451124.44
ฆ้องชัย4100.00