รายงาน::ตรวจสอบ การบันทึก วันคลอดในแฟ้ม Labor ไม่สัมพันธ์ กับวันลูกเกิด ในแฟ้ม Newborn

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์794131.64
นามน2600.00
กมลาไสย15531.94
ร่องคำ100.00
กุฉินารายณ์25851.94
เขาวง5923.39
ยางตลาด20021.00
ห้วยเม็ก4824.17
สหัสขันธ์2500.00
คำม่วง9200.00
ท่าคันโท6323.17
หนองกุงศรี7300.00
สมเด็จ3900.00
ห้วยผึ้ง5600.00
สามชัย1900.00
นาคู900.00
ดอนจาน3525.71
ฆ้องชัย1300.00