รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์205937573.68
นามน42800.00
กมลาไสย740720.03
ร่องคำ139300.00
กุฉินารายณ์852410.01
เขาวง355900.00
ยางตลาด2146600.00
ห้วยเม็ก448800.00
สหัสขันธ์435200.00
คำม่วง876900.00
ท่าคันโท473400.00
หนองกุงศรี1133500.00
สมเด็จ394500.00
ห้วยผึ้ง6044991.64
สามชัย350000.00
นาคู688800.00
ดอนจาน604121.99
ฆ้องชัย2973149950.42