รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์3381105731.26
นามน48300.00
กมลาไสย365600.00
ร่องคำ290200.00
กุฉินารายณ์383200.00
เขาวง507900.00
ยางตลาด1387100.00
ห้วยเม็ก353700.00
สหัสขันธ์447100.00
คำม่วง868600.00
ท่าคันโท244500.00
หนองกุงศรี550300.00
สมเด็จ354400.00
สามชัย289100.00
นาคู2192924.20
ดอนจาน131139930.43
ฆ้องชัย179367137.42