รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์125777075.62
นามน21000.00
กมลาไสย186720.11
ร่องคำ68600.00
กุฉินารายณ์133000.00
เขาวง278600.00
ยางตลาด1268000.00
ห้วยเม็ก361500.00
สหัสขันธ์279700.00
คำม่วง484400.00
ท่าคันโท156900.00
หนองกุงศรี213700.00
สมเด็จ235400.00
ห้วยผึ้ง3110200.64
สามชัย111200.00
นาคู636700.00
ดอนจาน595111.85
ฆ้องชัย2724144052.86