รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2)

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์213878333.89
นามน122800.00
กมลาไสย751520.03
ร่องคำ197100.00
กุฉินารายณ์1015710.01
เขาวง491000.00
ยางตลาด2784400.00
ห้วยเม็ก502800.00
สหัสขันธ์441600.00
คำม่วง937400.00
ท่าคันโท672900.00
หนองกุงศรี1218500.00
สมเด็จ447900.00
ห้วยผึ้ง87751041.19
สามชัย506000.00
นาคู721600.00
ดอนจาน110020518.64
ฆ้องชัย3118152148.78