รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์54870240.04
นามน3350571.70
กมลาไสย3573840.01
ร่องคำ526010.02
กุฉินารายณ์2493950.02
เขาวง15069180.12
ยางตลาด37570210.06
ห้วยเม็ก9258120.13
สหัสขันธ์479700.00
คำม่วง1166170.06
ท่าคันโท497200.00
หนองกุงศรี1248320.02
สมเด็จ950320.02
ห้วยผึ้ง1048550.05
สามชัย539550.09
นาคู547740.07
ดอนจาน315860.19
ฆ้องชัย489300.00