รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์1950890.05
นามน964191.97
กมลาไสย1166100.00
ร่องคำ197910.05
กุฉินารายณ์624500.00
เขาวง6543140.21
ยางตลาด16003140.09
ห้วยเม็ก530290.17
สหัสขันธ์240900.00
คำม่วง604540.07
ท่าคันโท115610.09
หนองกุงศรี514110.02
สมเด็จ716120.03
ห้วยผึ้ง326520.06
สามชัย155130.19
นาคู441310.02
ดอนจาน132550.38
ฆ้องชัย391000.00