รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์21069170.08
นามน79100.00
กมลาไสย963540.04
ร่องคำ251600.00
กุฉินารายณ์525000.00
เขาวง10626100.09
ยางตลาด1549900.00
ห้วยเม็ก2500.00
สหัสขันธ์399500.00
คำม่วง35410.28
ท่าคันโท195010.05
หนองกุงศรี323210.03
สมเด็จ90930.33
ห้วยผึ้ง350900.00
สามชัย383338.62
นาคู73910.14
ดอนจาน204100.00
ฆ้องชัย284100.00