รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์39794240.06
นามน2217622.80
กมลาไสย2807830.01
ร่องคำ329510.03
กุฉินารายณ์1931750.03
เขาวง9759170.17
ยางตลาด28935170.06
ห้วยเม็ก7760120.15
สหัสขันธ์414100.00
คำม่วง1163070.06
ท่าคันโท336000.00
หนองกุงศรี1068720.02
สมเด็จ913020.02
ห้วยผึ้ง665040.06
สามชัย481540.08
นาคู515840.08
ดอนจาน157660.38
ฆ้องชัย443600.00