รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1457110275.63
นามน20231.49
กมลาไสย33492.69
ร่องคำ135135100.00
กุฉินารายณ์32711434.86
เขาวง329206.08
ยางตลาด47561.26
ห้วยเม็ก17863.37
สหัสขันธ์18910.53
คำม่วง476245.04
ท่าคันโท36710.27
หนองกุงศรี496173.43
สมเด็จ416317.45
ห้วยผึ้ง180158.33
นาคู12843.13