รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2440183775.29
นามน27641.45
กมลาไสย48261.24
ร่องคำ18252.75
กุฉินารายณ์45614832.46
เขาวง491306.11
ยางตลาด71350.70
ห้วยเม็ก27162.21
สหัสขันธ์29110.34
คำม่วง657395.94
ท่าคันโท53320.38
หนองกุงศรี726263.58
สมเด็จ635355.51
ห้วยผึ้ง289206.92
นาคู20662.91