รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์50440480.16
นามน8211.22
กมลาไสย18052.78
ร่องคำ7272100.00
กุฉินารายณ์1485738.51
เขาวง12964.65
ยางตลาด22300.00
ห้วยเม็ก7933.80
สหัสขันธ์7311.37
คำม่วง19984.02
ท่าคันโท18400.00
หนองกุงศรี280124.29
สมเด็จ190136.84
ห้วยผึ้ง9595100.00
นาคู8000.00