รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์55735864.27
นามน6523.08
กมลาไสย10465.77
ร่องคำ3700.00
กุฉินารายณ์1083330.56
เขาวง14153.55
ยางตลาด24862.42
ห้วยเม็ก9499.57
สหัสขันธ์7011.43
คำม่วง22673.10
ท่าคันโท7800.00
หนองกุงศรี19931.51
สมเด็จ17174.09
ห้วยผึ้ง7100.00
สามชัย34926.47
นาคู9522.11