รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยนอกมีส่งต่อ แต่ไม่ระบุสถานพยาบาลปลายทาง หรือเหตุผลการส่งต่อ

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4797210.44
นามน1813130.72
กมลาไสย231380.35
ร่องคำ997997100.0
กุฉินารายณ์3604120.33
เขาวง161340.25
ยางตลาด51351272.47
ห้วยเม็ก248860.24
สหัสขันธ์2442291.19
คำม่วง174061433782.37
ท่าคันโท235800.00
หนองกุงศรี3375862.55
สมเด็จ299820.07
ห้วยผึ้ง1406352.49
สามชัย214110.05
นาคู172430.17
ดอนจาน214870.33
ฆ้องชัย1000.00