รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์20786810.39
นามน187600.00
กมลาไสย1234760.05
ร่องคำ98200.00
กุฉินารายณ์881110.01
เขาวง431100.00
ยางตลาด20170450.22
ห้วยเม็ก404830.07
สหัสขันธ์160600.00
คำม่วง6938660.95
ท่าคันโท242600.00
หนองกุงศรี656660.09
สมเด็จ640220.03
ห้วยผึ้ง265630.11
สามชัย2059311.51
นาคู268500.00
ดอนจาน372380.21
ฆ้องชัย311510.03