รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์17643800.45
นามน126800.00
กมลาไสย1134260.05
ร่องคำ59000.00
กุฉินารายณ์744610.01
เขาวง308200.00
ยางตลาด16119420.26
ห้วยเม็ก367130.08
สหัสขันธ์151100.00
คำม่วง6811660.97
ท่าคันโท167600.00
หนองกุงศรี615760.10
สมเด็จ551120.04
ห้วยผึ้ง186320.11
สามชัย1917291.51
นาคู254100.00
ดอนจาน207270.34
ฆ้องชัย296310.03