รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์9648750.78
นามน29200.00
กมลาไสย415210.02
ร่องคำ170200.00
กุฉินารายณ์162800.00
เขาวง687560.09
ยางตลาด10283100.10
ห้วยเม็ก217900.00
สหัสขันธ์90800.00
คำม่วง455200.00
ท่าคันโท91300.00
หนองกุงศรี208110.05
สมเด็จ473610.02
ห้วยผึ้ง144300.00
สามชัย6498713.41
นาคู277420.07
ดอนจาน139370.50
ฆ้องชัย185620.11