รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์11443470.41
นามน66100.00
กมลาไสย527690.17
ร่องคำ41500.00
กุฉินารายณ์158100.00
เขาวง258500.00
ยางตลาด8853220.25
ห้วยเม็ก266930.11
สหัสขันธ์78900.00
คำม่วง4423430.97
ท่าคันโท53900.00
หนองกุงศรี291400.00
สมเด็จ312620.06
ห้วยผึ้ง105100.00
สามชัย604294.80
นาคู211700.00
ดอนจาน90370.78
ฆ้องชัย263410.04