รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์112747642.24
นามน14342.80
กมลาไสย465316.67
ร่องคำ1505738.00
กุฉินารายณ์1009878.62
เขาวง39112030.69
ยางตลาด76622429.24
ห้วยเม็ก3075919.22
สหัสขันธ์711014.08
คำม่วง29510334.92
ท่าคันโท1717845.61
หนองกุงศรี30113946.18
สมเด็จ2387129.83
ห้วยผึ้ง277227.94
สามชัย9799.28
นาคู2844214.79
ดอนจาน31617756.01
ฆ้องชัย2052411.71