รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์64296049.39
นามน672162.38
กมลาไสย51491502.91
ร่องคำ962959.88
กุฉินารายณ์61582253.65
เขาวง246429411.93
ยางตลาด42572616.13
ห้วยเม็ก198723111.63
สหัสขันธ์611579.33
คำม่วง24522359.58
ท่าคันโท66010115.30
หนองกุงศรี197228514.45
สมเด็จ200729314.60
ห้วยผึ้ง2016572.83
สามชัย923303.25
นาคู20221768.70
ดอนจาน85013816.24
ฆ้องชัย177734319.30