รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการหลังเสียชีวิต

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์105724823.46
นามน117119.40
กมลาไสย728304.12
ร่องคำ762836.84
กุฉินารายณ์998676.71
เขาวง1465638.36
ยางตลาด835809.58
ห้วยเม็ก2094722.49
สหัสขันธ์1122219.64
คำม่วง1656841.21
ท่าคันโท1434531.47
หนองกุงศรี2552610.20
สมเด็จ3316319.03
ห้วยผึ้ง280176.07
สามชัย821214.63
นาคู2206228.18
ดอนจาน1687242.86
ฆ้องชัย1276148.03