รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1166000.00
นามน96600.00
กมลาไสย249310.04
ร่องคำ71100.00
กุฉินารายณ์358700.00
เขาวง203300.00
ยางตลาด412100.00
ห้วยเม็ก116800.00
สหัสขันธ์95500.00
คำม่วง253600.00
ท่าคันโท112300.00
หนองกุงศรี217610.05
สมเด็จ284200.00
ห้วยผึ้ง72610.14
สามชัย35800.00
นาคู111300.00