รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1133900.00
นามน95200.00
กมลาไสย385910.03
ร่องคำ65800.00
กุฉินารายณ์390010.03
เขาวง191200.00
ยางตลาด363100.00
ห้วยเม็ก87800.00
สหัสขันธ์72900.00
คำม่วง149800.00
ท่าคันโท140010.07
หนองกุงศรี246500.00
สมเด็จ226300.00
ห้วยผึ้ง61920.32
นาคู72310.14