รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์3058920.01
นามน229700.00
กมลาไสย781500.00
ร่องคำ128600.00
กุฉินารายณ์760220.03
เขาวง513420.04
ยางตลาด773000.00
ห้วยเม็ก193900.00
สหัสขันธ์225300.00
คำม่วง476500.00
ท่าคันโท290630.10
หนองกุงศรี493600.00
สมเด็จ487200.00
ห้วยผึ้ง140430.21
นาคู155210.06