รายงาน::ตรวจสอบวันที่จำหน่ายก่อนวัน admit

 แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์4747820.00
นามน326500.00
กมลาไสย1142500.00
ร่องคำ207500.00
กุฉินารายณ์1079330.03
เขาวง763900.00
ยางตลาด1104300.00
ห้วยเม็ก298810.03
สหัสขันธ์351400.00
คำม่วง722220.03
ท่าคันโท468140.09
หนองกุงศรี702820.03
สมเด็จ768400.00
ห้วยผึ้ง230030.13
สามชัย100.00
นาคู298210.03