รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5604817263.08
นามน274356282.29
กมลาไสย3806521.37
ร่องคำ859121.40
กุฉินารายณ์3174414084.44
เขาวง172810.06
ยางตลาด2893110433.61
ห้วยเม็ก2046018769.17
สหัสขันธ์107131191.11
คำม่วง29107456631.95
ท่าคันโท373688692.33
หนองกุงศรี140241471.05
สมเด็จ40061203.00
ห้วยผึ้ง166871921.15
สามชัย225990.40
นาคู310134631.49
ดอนจาน157133842.44
ฆ้องชัย2214602.71