รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 บาทในแฟ้ม charge_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์627836112731.80
นามน14033129992.14
กมลาไสย385948275577.14
ร่องคำ917136770.74
กุฉินารายณ์655418409796.25
เขาวง18645213690.73
ยางตลาด451829267865.93
ห้วยเม็ก17767150342.83
สหัสขันธ์11581830382.62
คำม่วง227980109874.82
ท่าคันโท15815948363.06
หนองกุงศรี35990399192.76
สมเด็จ276824141415.11
ห้วยผึ้ง13824010020.72
สามชัย8377710241.22
นาคู15064312850.85
ดอนจาน11953022321.87
ฆ้องชัย9234640604.40