รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีในผู้ป่วยนอกของ รพ.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์11896382200.02
นามน13058960.00
กมลาไสย112631720.00
ร่องคำ25138220.00
กุฉินารายณ์68367490.00
เขาวง672734350.01
ยางตลาด30413140.00
ห้วยเม็ก25454310.00
สหัสขันธ์13116900.00
คำม่วง54135460.00
ท่าคันโท43747210.00
หนองกุงศรี39565710.00
สมเด็จ24308800.00
ห้วยผึ้ง22502610.00
สามชัย28225400.00
นาคู398513110.00
ดอนจาน272175170.01
ฆ้องชัย8033300.00