รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์118963800.00
นามน13058900.00
กมลาไสย112631700.00
ร่องคำ25138200.00
กุฉินารายณ์683674120.00
เขาวง67273400.00
ยางตลาด30413100.00
ห้วยเม็ก25454300.00
สหัสขันธ์13116900.00
คำม่วง54135400.00
ท่าคันโท43747200.00
หนองกุงศรี39565719450.49
สมเด็จ24308800.00
ห้วยผึ้ง22502600.00
สามชัย28225400.00
นาคู39851300.00
ดอนจาน27217500.00
ฆ้องชัย8033300.00