รายงาน::ตรวจสอบ ค่ารักษาที่ไม่ควรมีใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์62783600.00
นามน14033100.00
กมลาไสย38594800.00
ร่องคำ9171300.00
กุฉินารายณ์65541820.00
เขาวง18645200.00
ยางตลาด45182900.00
ห้วยเม็ก17767100.00
สหัสขันธ์11581800.00
คำม่วง22798000.00
ท่าคันโท15815900.00
หนองกุงศรี3599037760.22
สมเด็จ27682400.00
ห้วยผึ้ง13824000.00
สามชัย8377700.00
นาคู15064300.00
ดอนจาน11953000.00
ฆ้องชัย9234600.00