รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5604800.00
นามน2743500.00
กมลาไสย380600.00
ร่องคำ85900.00
กุฉินารายณ์3174400.00
เขาวง172800.00
ยางตลาด2893100.00
ห้วยเม็ก2046000.00
สหัสขันธ์1071300.00
คำม่วง29107400.00
ท่าคันโท3736800.00
หนองกุงศรี1402490.06
สมเด็จ400600.00
ห้วยผึ้ง1668700.00
สามชัย225900.00
นาคู3101300.00
ดอนจาน1571300.00
ฆ้องชัย221400.00