รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์62783600.00
นามน14033100.00
กมลาไสย38594800.00
ร่องคำ917135280.58
กุฉินารายณ์655418510.01
เขาวง18645200.00
ยางตลาด45182900.00
ห้วยเม็ก17767100.00
สหัสขันธ์11581800.00
คำม่วง227980110.00
ท่าคันโท15815970.00
หนองกุงศรี359903630.02
สมเด็จ27682400.00
ห้วยผึ้ง13824000.00
สามชัย8377770.01
นาคู15064300.00
ดอนจาน11953020.00
ฆ้องชัย9234600.00