รายงาน::ตรวจสอบ หมวดค่ารักษาที่ไม่ตรงมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์48985100.00
นามน14839800.00
กมลาไสย21615300.00
ร่องคำ8125900.00
กุฉินารายณ์398496450.01
เขาวง24002900.00
ยางตลาด427999160.00
ห้วยเม็ก19912810.00
สหัสขันธ์12245200.00
คำม่วง31993700.00
ท่าคันโท13216200.00
หนองกุงศรี277647100.00
สมเด็จ29378500.00
ห้วยผึ้ง10886500.00
สามชัย10123800.00
นาคู11479500.00
ดอนจาน9878700.00
ฆ้องชัย3886400.00