รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1527891916912.55
นามน29414455415.48
กมลาไสย9579225312.64
ร่องคำ1374010137.37
กุฉินารายณ์1004664272742.53
เขาวง4019327006.72
ยางตลาด1128661807016.01
ห้วยเม็ก434166911.59
สหัสขันธ์2581712254.74
คำม่วง35476601316.95
ท่าคันโท29328361212.32
หนองกุงศรี5214528035.38
สมเด็จ520361249624.01
ห้วยผึ้ง3306622036.66
สามชัย11481340829.68
นาคู3295413384.06
ดอนจาน393109292.36
ฆ้องชัย26124840.32