รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าหัตถการ เป็น 0 บาท

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์2058872162810.50
นามน34703729221.01
กมลาไสย138550102587.40
ร่องคำ138445884.25
กุฉินารายณ์1092372398921.96
เขาวง3149131159.89
ยางตลาด1148632168618.88
ห้วยเม็ก4118017814.32
สหัสขันธ์2195118428.39
คำม่วง42930808418.83
ท่าคันโท412191236029.99
หนองกุงศรี5623945468.08
สมเด็จ668171220218.26
ห้วยผึ้ง3969634198.61
สามชัย11907246820.73
นาคู3534422696.42
ดอนจาน4898743698.92
ฆ้องชัย48376450.09