รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์1038255580.54
นามน14933160.11
กมลาไสย42559731517.19
ร่องคำ315500.00
กุฉินารายณ์548771267923.10
เขาวง1596380.05
ยางตลาด920571020.11
ห้วยเม็ก385121076927.96
สหัสขันธ์33287110.03
คำม่วง2728700.00
ท่าคันโท2193600.00
หนองกุงศรี32222770223.90
สมเด็จ2583420.01
ห้วยผึ้ง18571435923.47
สามชัย596050.08
นาคู269532240.83
ดอนจาน43102824019.12
ฆ้องชัย2404119968.30