รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์10595663285.97
นามน1120930.03
กมลาไสย45568786617.26
ร่องคำ205800.00
กุฉินารายณ์553241165121.06
เขาวง85042242.63
ยางตลาด82691610.07
ห้วยเม็ก2616915625.97
สหัสขันธ์2680760.02
คำม่วง2516560.02
ท่าคันโท1882812146.45
หนองกุงศรี39820858021.55
สมเด็จ2757920.01
ห้วยผึ้ง18527297316.05
สามชัย640000.00
นาคู278241110.40
ดอนจาน37630948125.20
ฆ้องชัย3520920915.94