รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์210875120195.70
นามน2406740.02
กมลาไสย856761273614.87
ร่องคำ676700.00
กุฉินารายณ์931141987421.34
เขาวง175912211.26
ยางตลาด1302261060.08
ห้วยเม็ก629841104317.53
สหัสขันธ์2833560.02
คำม่วง4385030.01
ท่าคันโท248147432.99
หนองกุงศรี674381466121.74
สมเด็จ3233250.02
ห้วยผึ้ง33689583917.33
สามชัย12329650.53
นาคู482871480.31
ดอนจาน651841539223.61
ฆ้องชัย5426649699.16