รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสหัตถการที่เป็น icd9cm ใน รพ.สต.

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์294705124184.21
นามน3324650.02
กมลาไสย1178511797115.25
ร่องคำ947100.00
กุฉินารายณ์1570243674823.40
เขาวง278492240.80
ยางตลาด1864011380.07
ห้วยเม็ก948842154522.71
สหัสขันธ์4339270.02
คำม่วง6671130.00
ท่าคันโท363837432.04
หนองกุงศรี955862325724.33
สมเด็จ5267290.02
ห้วยผึ้ง45480770816.95
สามชัย21809820.38
นาคู692762430.35
ดอนจาน960841932320.11
ฆ้องชัย7811571039.09