รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5319201260.02
นามน100720900.09
กมลาไสย240384880.04
ร่องคำ45288260.06
กุฉินารายณ์2572731590.06
เขาวง1498341940.13
ยางตลาด4447521170.03
ห้วยเม็ก15364910.00
สหัสขันธ์11130020.00
คำม่วง191889550.03
ท่าคันโท11531680.01
หนองกุงศรี1256901450.12
สมเด็จ200573690.03
ห้วยผึ้ง10718600.00
สามชัย7550250.01
นาคู135952700.05
ดอนจาน118085130.01
ฆ้องชัย1176062330.20