รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์13955296000.04
นามน2423321450.06
กมลาไสย6677256250.09
ร่องคำ115661530.05
กุฉินารายณ์7901885610.07
เขาวง3852412050.05
ยางตลาด10146145610.06
ห้วยเม็ก383151270.01
สหัสขันธ์259165280.01
คำม่วง4772901910.04
ท่าคันโท299345280.01
หนองกุงศรี3930944970.13
สมเด็จ4635242090.05
ห้วยผึ้ง257446180.01
สามชัย185608310.02
นาคู2839081680.06
ดอนจาน2551411370.05
ฆ้องชัย25348310640.42