รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์10264293950.04
นามน1841371270.07
กมลาไสย4857585400.11
ร่องคำ76771430.06
กุฉินารายณ์5605373800.07
เขาวง2867051810.06
ยางตลาด7926305090.06
ห้วยเม็ก290634270.01
สหัสขันธ์182203210.01
คำม่วง3546311380.04
ท่าคันโท222700250.01
หนองกุงศรี2945623040.10
สมเด็จ3445521720.05
ห้วยผึ้ง184890110.01
สามชัย128431160.01
นาคู2055831630.08
ดอนจาน200980840.04
ฆ้องชัย1884166290.33