รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้รหัสโรคที่มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5710721810.03
นามน103765190.02
กมลาไสย2702442890.11
ร่องคำ3839560.02
กุฉินารายณ์2745631410.05
เขาวง141651320.02
ยางตลาด4857551290.03
ห้วยเม็ก16481710.00
สหัสขันธ์9602760.01
คำม่วง177641270.02
ท่าคันโท14129090.01
หนองกุงศรี1411141410.10
สมเด็จ197011530.03
ห้วยผึ้ง10640340.00
สามชัย6222290.01
นาคู112131540.05
ดอนจาน130358260.02
ฆ้องชัย1226533040.25