รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5710724520.08
นามน103765270.03
กมลาไสย2702443580.13
ร่องคำ3839560.02
กุฉินารายณ์274563280.01
เขาวง14165119351.37
ยางตลาด48575535030.72
ห้วยเม็ก164817620.04
สหัสขันธ์96027100.01
คำม่วง1776417910.45
ท่าคันโท141290380.03
หนองกุงศรี14111490.01
สมเด็จ197011310.02
ห้วยผึ้ง106403100.01
สามชัย62222110.02
นาคู112131210.02
ดอนจาน130358180.01
ฆ้องชัย1226531670.14