รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์139552911870.09
นามน2423325810.24
กมลาไสย66772562220.93
ร่องคำ11566127272.36
กุฉินารายณ์7901881430.02
เขาวง38524129890.78
ยางตลาด101461440790.40
ห้วยเม็ก3831511520.04
สหัสขันธ์259165350.01
คำม่วง4772908600.18
ท่าคันโท299345870.03
หนองกุงศรี393094320.01
สมเด็จ463524610.01
ห้วยผึ้ง25744620070.78
สามชัย185608250.01
นาคู283908550.02
ดอนจาน255141640.03
ฆ้องชัย2534833030.12