รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์10264297540.07
นามน1841372520.14
กมลาไสย4857585900.12
ร่องคำ76771160.02
กุฉินารายณ์560537380.01
เขาวง28670526460.92
ยางตลาด79263039180.49
ห้วยเม็ก2906341060.04
สหัสขันธ์182203210.01
คำม่วง3546318220.23
ท่าคันโท222700580.03
หนองกุงศรี294562240.01
สมเด็จ344552430.01
ห้วยผึ้ง184890290.02
สามชัย128431190.01
นาคู205583350.02
ดอนจาน200980350.02
ฆ้องชัย1884162630.14