รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5319205350.10
นามน1007203470.34
กมลาไสย24038425301.05
ร่องคำ452881030.23
กุฉินารายณ์2572731600.06
เขาวง1498344970.33
ยางตลาด44475229350.66
ห้วยเม็ก153649880.06
สหัสขันธ์111300190.02
คำม่วง191889800.04
ท่าคันโท11531624022.08
หนองกุงศรี125690160.01
สมเด็จ200573260.01
ห้วยผึ้ง10718615361.43
สามชัย7550250.01
นาคู135952390.03
ดอนจาน118085250.02
ฆ้องชัย1176061030.09