รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5710721500.03
นามน1037658340.80
กมลาไสย27024460.00
ร่องคำ38395910.24
กุฉินารายณ์27456310520.38
เขาวง141651730.05
ยางตลาด48575519020.39
ห้วยเม็ก1648171880.11
สหัสขันธ์96027580.06
คำม่วง1776412230.13
ท่าคันโท1412901040.07
หนองกุงศรี1411142430.17
สมเด็จ197011740.04
ห้วยผึ้ง1064033020.28
สามชัย622221120.18
นาคู112131510.05
ดอนจาน130358310.02
ฆ้องชัย1226536720.55