รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์13955299820.07
นามน24233225631.06
กมลาไสย6677253270.05
ร่องคำ115661400.03
กุฉินารายณ์79018830840.39
เขาวง385241150.00
ยางตลาด101461442880.42
ห้วยเม็ก3831516660.17
สหัสขันธ์2591654860.19
คำม่วง4772905860.12
ท่าคันโท2993453510.12
หนองกุงศรี39309410570.27
สมเด็จ4635245150.11
ห้วยผึ้ง2574467640.30
สามชัย1856081910.10
นาคู283908330.01
ดอนจาน255141720.03
ฆ้องชัย25348319240.76