รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์5319201840.03
นามน1007206640.66
กมลาไสย2403841320.05
ร่องคำ4528830.01
กุฉินารายณ์2572738300.32
เขาวง149834100.01
ยางตลาด4447528030.18
ห้วยเม็ก1536492620.17
สหัสขันธ์1113001500.13
คำม่วง1918891990.10
ท่าคันโท115316740.06
หนองกุงศรี1256905700.45
สมเด็จ2005732220.11
ห้วยผึ้ง1071862680.25
สามชัย75502770.10
นาคู135952340.03
ดอนจาน118085150.01
ฆ้องชัย1176064670.40