รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์10264296190.06
นามน18413719391.05
กมลาไสย4857581970.04
ร่องคำ767711790.23
กุฉินารายณ์56053723480.42
เขาวง2867052360.08
ยางตลาด79263040810.51
ห้วยเม็ก2906344510.16
สหัสขันธ์1822032450.13
คำม่วง3546314450.13
ท่าคันโท2227001810.08
หนองกุงศรี2945625460.19
สมเด็จ3445521890.05
ห้วยผึ้ง1848905580.30
สามชัย1284313450.27
นาคู2055831260.06
ดอนจาน200980500.02
ฆ้องชัย18841612810.68