รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์57107200.00
นามน103765120.01
กมลาไสย27024400.00
ร่องคำ3839500.00
กุฉินารายณ์274563160.01
เขาวง14165100.00
ยางตลาด48575500.00
ห้วยเม็ก16481700.00
สหัสขันธ์9602700.00
คำม่วง17764110.00
ท่าคันโท14129000.00
หนองกุงศรี14111400.00
สมเด็จ19701120.00
ห้วยผึ้ง10640300.00
สามชัย6222200.00
นาคู11213100.00
ดอนจาน13035810.00
ฆ้องชัย1226532285418.63