รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์139552900.00
นามน242332390.02
กมลาไสย66772550.00
ร่องคำ11566100.00
กุฉินารายณ์790188260.00
เขาวง38524100.00
ยางตลาด101461400.00
ห้วยเม็ก38315110.00
สหัสขันธ์25916520.00
คำม่วง47729000.00
ท่าคันโท29934530.00
หนองกุงศรี39309440.00
สมเด็จ463524160.00
ห้วยผึ้ง25744600.00
สามชัย18560800.00
นาคู28390800.00
ดอนจาน25514120.00
ฆ้องชัย2534834404317.38