รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์53192000.00
นามน10072090.01
กมลาไสย24038400.00
ร่องคำ4528800.00
กุฉินารายณ์25727300.00
เขาวง14983400.00
ยางตลาด44475200.00
ห้วยเม็ก15364900.00
สหัสขันธ์11130000.00
คำม่วง19188910.00
ท่าคันโท11531620.00
หนองกุงศรี1256902640.21
สมเด็จ20057350.00
ห้วยผึ้ง10718600.00
สามชัย7550200.00
นาคู13595200.00
ดอนจาน11808500.00
ฆ้องชัย1176062353120.01