รายงาน::ตรวจสอบ ประเภทการวินิจฉัยของผู้ป่วยนอกในแฟ้ม diagnosis opd ไม่ถูกต้อง

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์102642960.00
นามน184137190.01
กมลาไสย48575840.00
ร่องคำ7677110.00
กุฉินารายณ์560537190.00
เขาวง28670500.00
ยางตลาด79263010.00
ห้วยเม็ก29063410.00
สหัสขันธ์18220320.00
คำม่วง35463100.00
ท่าคันโท22270020.00
หนองกุงศรี29456240.00
สมเด็จ34455290.00
ห้วยผึ้ง18489000.00
สามชัย12843110.00
นาคู20558300.00
ดอนจาน20098010.00
ฆ้องชัย1884163221717.10