รายงาน::ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์3105766830.22
นามน65881220.03
กมลาไสย1316138730.66
ร่องคำ293501230.42
กุฉินารายณ์1414087270.51
เขาวง878862270.26
ยางตลาด2147659380.44
ห้วยเม็ก84097290.03
สหัสขันธ์6220490.01
คำม่วง1049186700.64
ท่าคันโท62501640.10
หนองกุงศรี927912800.30
สมเด็จ103949530.05
ห้วยผึ้ง5257800.00
สามชัย44020560.13
นาคู692402510.36
ดอนจาน572975761.01
ฆ้องชัย60586170.03