รายงาน::ตรวจสอบ วันที่ให้บริการเป็นวันที่หลัง d_update

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์33161314280.43
นามน63374140.02
กมลาไสย14496421801.50
ร่องคำ27586290.11
กุฉินารายณ์1554478710.56
เขาวง736291840.25
ยางตลาด227975160.01
ห้วยเม็ก82252100.01
สหัสขันธ์5625970.01
คำม่วง89213990.11
ท่าคันโท80603380.05
หนองกุงศรี96279680.07
สมเด็จ109087850.08
ห้วยผึ้ง5093920.00
สามชัย36659240.07
นาคู677353780.56
ดอนจาน5756600.00
ฆ้องชัย704594620.66