รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์3105764585014.76
นามน658811483322.51
กมลาไสย1316132783121.15
ร่องคำ2935028859.83
กุฉินารายณ์14140886146.09
เขาวง878861280814.57
ยางตลาด214765115705.39
ห้วยเม็ก8409745415.40
สหัสขันธ์62204663410.66
คำม่วง10491827212.59
ท่าคันโท6250152158.34
หนองกุงศรี9279163406.83
สมเด็จ10394956345.42
ห้วยผึ้ง5257830835.86
สามชัย4402010462.38
นาคู6924060048.67
ดอนจาน5729751569.00
ฆ้องชัย605861550325.59