รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์427798404899.46
นามน714281372019.21
กมลาไสย1733503103917.91
ร่องคำ318084011.26
กุฉินารายณ์18263991745.02
เขาวง889701046811.77
ยางตลาด26949297683.62
ห้วยเม็ก9951567436.78
สหัสขันธ์65691709310.80
คำม่วง11854471246.01
ท่าคันโท964101045510.84
หนองกุงศรี12943488756.86
สมเด็จ12966447613.67
ห้วยผึ้ง599815460.91
สามชัย501204970.99
นาคู80542960511.93
ดอนจาน6592129444.47
ฆ้องชัย832912497729.99