รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์785298731259.31
นามน1405882181115.51
กมลาไสย3411956593819.33
ร่องคำ6877630004.36
กุฉินารายณ์392998122713.12
เขาวง1921082071910.79
ยางตลาด492120178533.63
ห้วยเม็ก197365144787.34
สหัสขันธ์139953132059.44
คำม่วง231647114984.96
ท่าคันโท1622961654110.19
หนองกุงศรี248658181387.29
สมเด็จ24595293203.79
ห้วยผึ้ง11482511310.98
สามชัย9908310971.11
นาคู166795165869.94
ดอนจาน13438393226.94
ฆ้องชัย1516494732231.20