รายงาน::ตรวจสอบ มูลค่าการให้บริการเป็น 0 ในแฟ้ม SERVICE

 แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองกาฬสินธุ์902677899259.96
นามน1628142329014.30
กมลาไสย3898077116318.26
ร่องคำ8136040835.02
กุฉินารายณ์471559127442.70
เขาวง2213812250710.17
ยางตลาด543346196753.62
ห้วยเม็ก227296149476.58
สหัสขันธ์165150152779.25
คำม่วง264873123374.66
ท่าคันโท185766179339.65
หนองกุงศรี279133210627.55
สมเด็จ285357105953.71
ห้วยผึ้ง13508613791.02
สามชัย11951814181.19
นาคู188136173609.23
ดอนจาน14867295256.41
ฆ้องชัย1719115244530.51